Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika

Autor: Pavel Marek

Skladem
Kód: 65
299 Kč
Kategorie: Knihy

Monografie shrnuje životní dílo pozoruhodné postavy českých církevních a náboženských dějin přelomu 19. a 20. století Františka Kordače (1852–1934), jehož životní dráha vyvrcholila na pražském arcibiskupském stolci v letech 1919–1931, kdy se stal primasem českým.

Autor knihy čtenáře provází celým jeho životem od narození v Seleticích v okrese Nymburk, přes středoškolská studia na jezuitském gymnáziu v Bohosudově a na malostranském gymnáziu v Praze, vysokoškolská studia v Římě, až po kněžské působení v německém (Liberec, Litoměřice) a českém prostředí v Praze.

Od počátku 20. století František Kordač působil jako profesor na Teologické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a proslul jako vynikající kazatel a pedagog.

Současně se zapojil do politického života a patřil k předním politikům katolických politických stran v Čechách ve funkcích místopředsedy a předsedy české křesťanskosociální strany. Významně se zasloužil o jejich sjednocení a přispěl ke vzniku Československé strany lidové. Po vzniku Československa byl jejím poslancem v Revolučním Národním shromáždění.

Do čela církve v Československu byl povolán v kritické době hluboké církevní a náboženské krize v zemí po skončení první světové války a bez ohledu na své konzervativní postoje významně přispěl ke stabilizace poměrů a urovnání napětí mezi státem, církví a Vatikánem.

Předností knížky je skutečnost, že čtenář dostává vedle informací čerpaných z archivních fondů možnost sám se přesvědčit o kvalitách arcibiskupovy osobnosti prostřednictvím bohaté textové přílohy zpřístupňující Kordačovy klíčové teologické práce, pastýřské listy a publicistické příspěvky apologetického charakteru.

 

Krátce o autorovi

Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, PhD. (nar. 1949)

Emeritní profesor českých dějin. Pracoval na katedrách politologie a historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na Slovensku. Zabývá se českými dějinami 19. a 20. století se zaměřením na politické a kulturní dějiny. Je autorem několika monografií věnovaných problematice českého politického katolicismu a vývoji pravoslavné církve v Československu.

 

Vydal: Nakladatelství Moneta-FM

Místo vydání: Olomouc

Rok vydání: 2005

Počet stran: 638

Vazba: šitá

ISBN 80-86731-01-4

Zpět do obchodu