Držovičtí rodáci v Božích službách

Autor: Václav Marek

Skladem
Kód: 83
79 Kč
Kategorie: Knihy

Kniha vyšla na základě podpory ze strany Obce Držovice, která zajistila náklady na její publikaci.

Publikace je 26. svazkem ediční řady Centra dějin křesťanské politiky na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Nese podnázev Nástin života duchovních věnovaný 880. výročí první historické zmínky o existenci Držovic na Moravě.  Knihu vydává obec Držovice v nakladatelství Kauli-Publishing Praha při příležitosti zmíněného letošního výročí. Autorem knihy je držovický rodák RNDr. Václav Marek, CSc.

Kniha vznikla dlouhodobým shromažďováním a studiem původních, bohatě citovaných pramenů, především farních pamětních knih a matrik. Autor na 60 stránkách textu a 17 stránkách černobílých obrazových příloh se seznamem bibliografie a anglickým resumé chronologicky sleduje životopisná data čtyř římskokatolických duchovních, narozených v Držovicích a působících na různých místech Hané v 1.polovně 20. stol.

Nejstarším z nich je Mons. ThDr. Alois Lang (1869-1957), kněz a prakticky celoživotní katecheta (1895-1927) v Ostravě. Významně se zapsal do dějin české literatury, teologie a filozofie jako autor řady monografií a originálních vědeckých studií. V důchodu žil v Brně a v Prostějově.

Druhým rodákem je P. Svatopluk Bohumil Kyselý (1872-1935), který se zapsal do srdce farníků na několika místech – pastorační službu vykonával ve Veselé na Valašsku, v Kokorách, Rokytnici u Přerova, byl vikářem u sv. Václava a sloužil i u sv. Michala v Olomouci. Působil   v Třeštině na Šumpersku a v Choryni na Valašskomeziříčsku. Je známý jako překladatel krásné literatury z řady jazyků. Od r. 1934, už na odpočinku, vypomáhal až do svého skonu ve Vrahovicích místním duchovním.

Třetím je Mons. ThDr. Bořivoj Karel Kyselý (1875-1960). Vynikl jako vysokoškolský pedagog na teologické fakultě v Olomouci a vedle bohoslovců učil také středoškoláky na gymnáziích v Prostějově    a Olomouci. Ovládal řadu jazyků, sepsal články z oblasti liturgiky a památkové péče. V důchodu od r. 1935 až do svého skonu, ač šikanován komunistickým režimem, vypomáhal dvacet pět let v rodné farnosti.

Posledním, nejmladším, rodákem je P. Bartoloměj Smečka, který většinu své služby Bohu a lidem uskutečňoval v regionu Hané a naposledy v Pavlovicích u Kojetína. Tam podle svého přání je i pohřben mezi svými farníky, jimž sloužil 27 roků svého kněžského života.

Tato kniha, s velmi pěknou obálkou, je svědectvím, připomínkou a holdem životům zmiňovaných držovických rodáků, vděkem a poděkováním za službu Bohu a lidem.

 

O autorovi

RNDr. Václav Marek, CSc. (nar. 1945)

Po skončení studia analytické chemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v roce 1969 získal v roce 1973 na PF UJEP v Brně doktorát přírodních věd a v roce 1980 na Vysoké škole zemědělské v Brně hodnost kandidáta věd. Pracoval v zemědělském výzkumu v Šumperku a v Hrubčicích. Výsledkem jeho práce byla  spoluúčast na vyšlechtění několika odrůd jarního ječmene a ozimé pšenice. Ve vědeckém tisku publikoval přes 60 prací. V roce 1992 obdržel nabídku na pomoc při obnově církevního školství. Spoluzakládal a pět a půl roku řídil v Prostějově Cyrilometodějské gymnázium. Naposledy učil na Církevním gymnáziu Německého řádu v Olomouci. Po odchodu do důchodu v roce 2008 se věnuje genealogickým studiím.

 

Vydal: Obecní úřad v Držovicích v Nakladatelství KAULI PUBLISHING, které ji eviduje jakožto svou třetí publikaci

1. vydání

Místo vydání: Praha

Rok vydání: 2021

Počet stran: 80

Vazba: lepená

ISBN: 978-80-270-9524-7

Zpět do obchodu