Josef Žídek. Nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy pravoslavné církve na Moravě

Autor: Pavel Marek

Skladem
Kód: 74
349 Kč
Kategorie: Knihy

Publikace je 6. svazkem ediční řady Centra dějin křesťanské politiky na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Kniha popisuje dramatické životní osudy významné, zajímavé, ale úmyslně zapomenuté postavy českých církevních dějin 20. století – kněze Josefa Žídka (1889–1968).

Duchovní Žídek prošel ve své pastorační práci třemi církvemi – katolickou, československou a pravoslavnou. Patřil k reformnímu proudu katolického duchovenstva, které krátce po skončení 1. světové války usilovalo o provedení církevních reforem. Po neúspěchu těchto snah v roce 1920 přešel do nově založené Církve československé, v níž patřil ke skupině prosazující teologický příklon k východním církvím. Nakonec se stal jednou ze zakladatelských postav pravoslavné církve v Československu.

Jeho působištěm byla malá vesnice Chudobín poblíž Litovle na střední Moravě, která se pyšní třemi krásnými kostely. Přitom v ní žije kolem 200 obyvatel. Dva z nich (československý a pravoslavný) vybudoval kněz Žídek. V Chudobíně prožil neobyčejný životní příběh plný zápasů a bojů, které autor knihy vysvětluje na základě dokumentů z jeho literární pozůstalosti.

Pojednání o Josefu Žídkovi není tématem z regionálních dějin, ale analyzuje problematiku geneze pravoslaví v českém prostředí. Všímá si jeho protagonistů, popisuje Žídkovy kontakty s výraznými osobnostmi ruského a srbského pravoslaví, rozebírá vnitřní situaci v církvi a podrobně zkoumá Žídkův poměr k biskupu Gorazdovi a jejich spor o směřování pravoslavné církve. Kniha obsahuje dosud neznámá fakta a neměla by uniknout zájemci o moderní české dějiny.

 

Krátce o autorovi:

 

Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, PhD. (nar. 1949)

Emeritní profesor českých dějin. Pracoval na katedrách politologie a historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na Slovensku. Zabývá se českými dějinami 19. a 20. století se zaměřením na politické a kulturní dějiny. Je autorem několika monografií věnovaných problematice českého politického katolicismu a vývoji pravoslavné církve v Československu.

 

Vydal: Univerzita Palackého

Místo vydání: Olomouc

Rok vydání: 2010

Počet stran: 351

Vazba: lepená

ISBN 978-80-244-2631-0

 

Zpět do obchodu