Setkání. Osobnost v politickém a veřejném životě na přelomu 19. a 20. století

Autor: Pavel Marek

Skladem
Kód: 68
349 Kč
Kategorie: Knihy

Práce vyšla jako 4. svazek knižní edice Centra dějin křesťanské politiky na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Tématem knihy je zamyšlení nad rolí osobností v politice, církevním a veřejném životě v období na přelomu 19. a 20. století prostřednictvím životopisně laděných medailonů známým, méně známých i zapomenutých postav, jež zasáhly do společenského dění.

Autor předkládá 29 medailonů, které nastiňují většinou dramatické osudy lidí se zdůrazněním kontroverzních momentů, jež poznamenaly jejich životní dílo. Text se opírá především o pramenné zdroje a kniha zpřístupňuje množství nových a neznámých fakt.

Čtenář má možnost společně s autorem se zamyslet nad Masarykovým podílem na Švihově, Judově a Wahrmundově aféře. Práce poprvé shrnuje tzv. Drozdovu aféru zpronevěry v pražské Svatováclavské záložně, která výrazně zasáhla do veřejného dění na počátku 20. století. V kategorii politiků nesporně zaujme portrét ministra Josefa Václava Najmana, jenž se vypracoval z podomního prodavače do špičky české politiky 20. let 20. století. Z výrazných postav církevního života tu najdeme medailony biskupů a arcibiskupů Theodora Kohna, Antonína Cyrila Stojana a Jana N. Brynycha. Autor se zaměřil nejen na postavy z katolického dění, ale píše také o postavách československé a pravoslavní církve, které výrazně zasáhly do osudů těchto společenství – o Isidoru Zahradníkovi, Josefu Hoferovi-Rectovi, o arcibiskupu Sawatijovi, biskupu Gorazdovi, knězi Josefu Žídkovi atd.

Zajímavě koncipovaná a přístupně napsaná knížka je vhodná pro všechny, kteří chtějí hlouběji nahlédnout do oblastí a témat, jež nejsou běžnou součástí zájmu české historiografie. Nesporně zaujme, poučí i pobaví.

 

Publikace zahrnuje následující medailony:

Alfons Šťastný

Mořic Hruban

Václav Perek

Judova aféra

Švihova aféra

Wahrmudova aféra

T.G. Masaryk

Josef Václav Najman

Senátor Pastyřík

Josef Dobrovský

Antonín Lenz

Biskup Eduard J.N. Brynych

Msgre Jan Drozd

Arcibiskup Antonín Cyril Stojan

Arcibiskup Theodor Kohn

Arcibiskup František Kordač

Jan Šrámek

Karel Dostál-Lutinov

František Světlík

Rudolf Horský

Sigismund Ludvík Bouška

Josef Hofer

Emil Dlouhý-Pokorný

Arcibiskup Sawatu

Matěj Pavlík-Gorazd

Prof. Alois Spisar

Josef Žídek

Isidor Zahradník

 

Krátce o autorovi

Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, PhD. (nar. 1949)

Emeritní profesor českých dějin. Pracoval na katedrách politologie a historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na Slovensku. Zabývá se českými dějinami 19. a 20. století se zaměřením na politické a kulturní dějiny. Je autorem několika monografií věnovaných problematice českého politického katolicismu a vývoji pravoslavné církve v Československu.

 

Vydal: Nakladatelství Gloria

Místo vydání: Olomouc – Rosice

Rok vydání: 2010

Počet stran: 454

Vazba: šitá

ISBN 978-80-86760-51-3

Zpět do obchodu