Služebníci užiteční. Medailony duchovních pochovaných ve Vrahovicích.

Autoři: Václav Marek - Pavel Marek

 

 

Skladem
Kód: 59
199 Kč
Kategorie: Knihy

K dispozici od 24. 1. 2022.

V prvních dnech měsíce ledna 2022 v našem nakladatelství vyšlo 2. vydání publikace „Služebníci užiteční“ s podnázvem Medailony duchovních pochovaných ve Vrahovicích, jež byla poprvé uvedena v roce 2020 a jejíž náklad byl rychle rozebrán. Pro nové vydání autoři, prostějovští historici Prof. PhDr. Pavel a RNDr. Václav Markovi, medailony kněžských osobností podstatně přepracovali, doplnili a upřesnili. Nejde však jen o revizi textů, ale o velmi podstatné rozšíření a zapracování nových údajů zjištěných dalším zkoumáním tématu. Nová, dosud neznámá fakta se týkají především osobnosti P. Ignáce Böhma, P. Ondřeje Sedláčka a P. ThDr. Jaromíra Toboly. Doplněna byla i data o dalších duchovních. Medailon P. Josefa Střídy byl obohacen o velmi mnoho zajímavých vzpomínek jeho dosud žijících pamětníků. U P. ThDr. Aloise Langa se podařilo téměř vyčerpávajícím způsobem zmapovat jeho literární činnost a zasadit do kontextu doby jeho života.

Knížka je podstatně rozšířena i v části poznámkového aparátu, který je obohacen o další archivní, knižní a časopisecké materiály. Obsahuje 171 stran textu, anglické resumé, jmenný rejstřík, seznam použitých pramenů a literatury, stručné informace o autorech a 111 většinou barevných, s výjimkou P. Josefa Střídy dosud nepublikovaných fotografií v obrázkové příloze.  

Publikace je 27. svazkem ediční řady Centra dějin křesťanské politiky na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Autoři této knihy nás zavádějí na jeden venkovský hřbitov, jakých jsou po naší zemi roztroušeny stovky. Dali si za úkol zjistit, zda jsou na něm pohřbeni také kněží, osobnosti, jimž patří v duchovních dějinách českého národa trvalé místo nejen jako nositelů víry a morálních hodnot, ale vždy také přispívali k jeho kulturnímu povznesení.

Jejich pátrání bylo úspěšné a výsledky zkoumání nyní předkládají čtenářům. Vytvářejí pomyslný „kněžský Slavín“ hřbitova ve Vrahovicích, dnešní části Prostějova, na němž odpočívají duchovní, kteří se v této farnosti narodili, případně se s ní díky pastoračnímu působení natolik sžili, že se stala jejich novým domovem.

Knížka obsahuje životopisné medailony osmi duchovních katolické církve z časového období druhé poloviny 19. a 20. století. Jsou mezi nimi prostí „dělníci na vinici Páně“, kteří svůj život zasvětili službě Bohu a lidem, ale také osobnosti, které dovedly svůj talent zúročit a spojit pastorační působení s dalšími aktivitami v životě církve nebo v dalších oblastech života společnosti. 

 

V publikaci se nachází medailony těchto duchovních

Ignác Böhm

Ondřej Sedláček

msgre ThDr. Alois Lang

Svatopluk Bohumil Kyselý

msgre ThDr. Bořivoj Karel Kyselý

Bartoloměj Smečka

Josef Střída

prof. ThDr. Jaromír Josef Tobola

 

Pěkně graficky upravená a v barvách vytištěná publikace obsahuje řadu dokumentárních fotografií vztahujících se k uvedeným kněžským osobnostem. Obsahuje množství genealogických údajů a svou tematikou inspiruje vznik obdobných studií v dalších lokalitách.

 

O autorech

RNDr. Václav Marek, CSc. (nar. 1945)

Po skončení studia analytické chemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v roce 1969 získal v roce 1973 na PF UJEP v Brně doktorát přírodních věd a v roce 1980 na Vysoké škole zemědělské v Brně hodnost kandidáta věd. Pracoval v zemědělském výzkumu v Šumperku a v Hrubčicích. Výsledkem jeho práce byla spoluúčast na vyšlechtění několika odrůd jarního ječmene a ozimé pšenice. Ve vědeckém tisku publikoval přes 60 prací. V roce 1992 obdržel nabídku na pomoc při obnově církevního školství. Spoluzakládal a pět a půl roku řídil v Prostějově Cyrilometodějské gymnázium. Naposledy učil na Církevním gymnáziu Německého řádu v Olomouci. Po odchodu do důchodu v roce 2008 se věnuje genealogickým studiím.

 

Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (nar. 1949)

Emeritní profesor českých dějin. Pracoval na katedrách politologie a historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na Slovensku. Zabývá se českými dějinami 19. a 20. století se zaměřením na politické a kulturní dějiny. Je autorem několika monografií věnovaných problematice českého politického katolicismu a vývoji pravoslavné církve v Československu.

 

Vydalo: Nakladatelství KAULI PUBLISHING, jakožto svou čtvrtou publikaci

2. vydání

Místo vydání: Praha

Rok vydání: 2022

Počet stran: 171 plus obrazová příloha

Vazba: lepená

ISBN: 978-80-908194-0-5

 

Informace k 1. již nedostupnému vydání:

Místo vydání: Praha

Rok vydání: 2020

Počet stran: 48

Vazba: V1 

ISBN: 978-80-270-8879-9

Zpět do obchodu