Neohodnoceno

Služebníci užiteční. Medailony duchovních pochovaných ve Vrahovicích.

Autoři: Václav Marek - Pavel Marek

 

 

Momentálně nedostupné
Kód: 59
99 Kč
Kategorie: Knihy
OBÁLKA Služebníci pro tisk 1
ZDARMAZDARMA

Kniha je momentálně vyprodána, avšak na rok 2022 připravujeme její druhé a podstatně rozšířené vydání.

 

Publikace je 25. svazkem ediční řady Centra dějin křesťanské politiky na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Autoři rozsahem sice nevelké, ale zajímavé publikace nazvané „Služebníci užiteční“ nás zavádějí na jeden venkovský hřbitov, jakých jsou po naší zemi roztroušeny stovky. Dali si za úkol zjistit, zda jsou na něm pohřbeni také kněží, osobnosti, jimž patří v duchovních dějinách českého národa trvalé místo nejen jako nositelů víry a morálních hodnot, ale vždy také přispívali k jeho kulturnímu povznesení.

Jejich pátrání bylo úspěšné a výsledky zkoumání nyní předkládají čtenářům. Vytvářejí pomyslný „kněžský Slavín“ hřbitova ve Vrahovicích, dnešní části Prostějova, na němž odpočívají duchovní, kteří se v této farnosti narodili, případně se s ní díky pastoračnímu působení natolik sžili, že se stala jejich novým domovem.

Knížka obsahuje životopisné medailony osmi duchovních katolické církve z časového období druhé poloviny 19. a 20. století. Jsou mezi nimi prostí „dělníci na vinici Páně“, kteří svůj život zasvětili službě Bohu a lidem, ale také osobnosti, které dovedly svůj talent zúročit a spojit pastorační působení s dalšími aktivitami v životě církve nebo v dalších oblastech života společnosti. 

 

V publikaci se nachází medailony těchto duchovních

Ignác Böhm

Ondřej Sedláček

msgre ThDr. Alois Lang

Svatopluk Bohumil Kyselý

msgre ThDr. Bořivoj Karel Kyselý

Bartoloměj Smečka

Josef Střída

prof. ThDr. Jaromír Josef Tobola

 

P. Ignác Antonín Böhm (1805-1878) a P. Ondřej Sedláček (1838-1891) sloužili lidem ve farnosti jako faráři. Z držovické části farnosti vyšli bratři Kyselí. P. Svatopluk Bohumil Kyselý (1872-1935) vynikl jako překladatel krásné literatury z řady jazyků. Msgre ThDr. Bořivoj Karel Kyselý (1875-1960) působil na teologické fakultě v Olomouci, publikoval články z oblasti liturgiky, památkové péče a také botaniky. V Držovicích se narodil také msgre ThDr. Alois Lang (1869-1957), který se významně zapsal do dějin české literatury, teologie a filozofie jako autor řady monografií a originálních vědeckých studií. Teolog prof. ThDr. Jaromír Josef Tobola (1916-1988), do jehož života negativně zasáhla komunistická totalita, vědecky pracoval v oblasti biblistiky. Pouze na krátkou dobu mohl pracovat jako učitel na obnovené teologické fakultě v Olomouci. Autoři představují také držovického rodáka P. Bartoloměje Smečku (1887-1946) a P. Josefa Střídu (1909-1998), jehož jméno bylo spojeno s místním chrámem a farností přes 40 let.

Pěkně graficky upravená a v barvách vytištěná publikace obsahuje řadu dokumentárních fotografií vztahujících se k uvedeným kněžským osobnostem. Obsahuje množství genealogických údajů a svou tematikou inspiruje vznik obdobných studií v dalších lokalitách.

 

O autorech

RNDr. Václav Marek, CSc. (nar. 1945)

Po skončení studia analytické chemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v roce 1969 získal v roce 1973 na PF UJEP v Brně doktorát přírodních věd a v roce 1980 na Vysoké škole zemědělské v Brně hodnost kandidáta věd. Pracoval v zemědělském výzkumu v Šumperku a v Hrubčicích. Výsledkem jeho práce byla spoluúčast na vyšlechtění několika odrůd jarního ječmene a ozimé pšenice. Ve vědeckém tisku publikoval přes 60 prací. V roce 1992 obdržel nabídku na pomoc při obnově církevního školství. Spoluzakládal a pět a půl roku řídil v Prostějově Cyrilometodějské gymnázium. Naposledy učil na Církevním gymnáziu Německého řádu v Olomouci. Po odchodu do důchodu v roce 2008 se věnuje genealogickým studiím.

 

Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (nar. 1949)

Emeritní profesor českých dějin. Pracoval na katedrách politologie a historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na Slovensku. Zabývá se českými dějinami 19. a 20. století se zaměřením na politické a kulturní dějiny. Je autorem několika monografií věnovaných problematice českého politického katolicismu a vývoji pravoslavné církve v Československu.

 

Vydalo: Nakladatelství KAULI PUBLISHING, jakožto svou druhou publikaci

1. vydání

Místo vydání: Praha

Rok vydání: 2020

Počet stran: 48

Vazba: V1 

ISBN: 978-80-270-8879-9